Ontwerp een plan voor formatief handelen

Leerflow is een ontwerptool voor het ontwerpen van een plan voor formatief handelen. De tool neemt je stapsgewijs mee in vijf ontwerpstappen om zo tot een plan van samenhangende activiteiten te komen die de basis vormen voor jouw formatief handelen.

Context

Schets de context van het ontwerp, zoals aantal lessen en de leerdoelen.

IJkpunten

Kies momenten waarop je onderbouwd beslissingen wil nemen over het vervolg.

Verzamelen

Ontwerp rijke informatieverzameling door activiteiten te kiezen of te formuleren.

Vervolg

Plan wanneer ieder ijkpunt een vervolg krijgt en omschrijf wat dat vervolg is.

Helikopterview

Gebruik de checklist en reflectievragen om het ontwerp te checken op kwaliteit.

Aan de slag

1. Keuze maken

Kies (als team) een lessenreeks/cursus waarin je formatief handelen meer zou willen integreren en waarvoor je een plan wil gaan ontwerpen

2. Leerdoelen verzamelen

Het is aan te raden dat je de leerdoelen en succescriteria voor deze lessenreeks of cursus al helder voor ogen hebt.
Hulp hierbij nodig? Kijk dan op deze pagina voor artikelen en downloads.

3. Ontwerpen

Open onze app en volg de verschillende stappen om tot een plan voor formatief handelen te komen.

Ontwerp stap voor stap je eigen plan voor formatief handelen.

Vul eigen formatieve activiteiten in of maak gebruik van onze database.

Sla je ontwerp op om er later weer aan te werken of exporteer het als pdf bestand.

Over de ontwerpstappen

De vijf ontwerpstappen zijn ontwikkeld en onderzocht in het RAAK PRO onderzoeksproject ‘Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren’. De tool is tot stand gekomen in samenwerking tussen Vernieuwenderwijs en het onderzoeksteam Kwaliteiten van Leraren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en mede mogelijk gemaakt door de RAAK PRO subsidie van SIA.

Meer weten? Lees dit artikel over Leerflow, waarin de ontwerpstappen verder worden toegelicht.

Werken op papier?

Werk je liever (eerst) op papier? Download hier een handleiding met daarin alle stappen en de checklist.